Διαδρομος

Εμφανίσεις: 1437

Στην κατασκευή ενός διαδρόμου μπορούμε να επιλέξουμε ορθογωνισμένη η ακανόνιστη πέτρα.

Στην περίπτωση της ακανόνιστης πέτρας μπορούμε να βάλουμε στις άκρες ρετάλια για να αποφύγουμε την χρήση κοπτικών εργαλείων στον χώρο της κατασκευής. Μπορούμε επίσης να τα χρησιμοποιήσουμε και σε όποιο άλλο σημείο της κατασκευής μας διευκολύνει.