Πιστοποιηση "CE"

Εμφανίσεις: 10354

Η σήμανση CE των προϊόντων από φυσικούς λίθους.

   Η σήμανση CE δεν αφορά την ποιότητα των φυσικών πετρωμάτων, αλλά κάποιες κανονιστικές διατάξεις.

Σύμφωνα με την οδηγία για τα δομικά υλικά και τη Δήλωση Εφαρμογής κατά τη συνθήκη του Maastricht, επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά μόνο τα προϊόντα από φυσικά πετρώματα που πληρούν τα κριτήρια των προδιαγραφών που σχετίζονται με το σήμα CE.
   Η απόδειξη πιστότητας είναι υποχρεωτική για πλάκες και πλακίδια, προκειμένου τα προϊόντα αυτά να διατεθούν στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα μπορούν να πουληθούν στον καταναλωτή, έτσι όποιος διαθετει στην αγορά προϊόντα είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιή την σήμανση CE.
   Οι κανονιστικές αυτές διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικές μόνο για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για παραγωγούς εκτός αυτής.

Από το 2013 έχουμε αποκτήσει Πιστοποιήση για τα πετρώματά μας. Η εταιρεία μας επιβεβαιώνει εμπράκτως την πολιτική της, την ικανοποίηση των πελατών της και πληρεί τις προϋποθέσεις πιστοποιήσεων για διάθεση πέτρας σε δημόσια έργα και οποιαδήποτε άλλη χρήση.

downloadΛήψη της Πιστοποίησης (.pdf)

 

CECECECECECE