Αντισταση στην ολισθηση

Εμφανίσεις: 4821

Η αντίσταση στην ολίσθηση που παρουσιάζουν οι επιφάνειες προϊόντων από φυσικά πετρώματα και προορίζονται για πλακοστρώσεις, δάπεδα και σκάλες,

είναι χαρακτηριστικό των προϊόντων που σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των πεζών που περπατούν επάνω σε αυτά. Στα προϊόντα από φυσικούς λίθους που προορίζονται για δαπεδοστρώσεις, πλακοστρώσεις και σκάλες η σχετική δοκιμή για τη μέτρηση της αντίστασης σε ολίσθηση γίνεται με ειδική συσκευή (Βρετανικό εκκρεμές ολίσθησης – Skid British Pendulum) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρακάτω προδιαγραφές:
•    EΛΟΤ ΕΝ 1341 (παράρτημα D) όταν πρόκειται για πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις.
•    EΛΟΤ ΕΝ 1342 (παράρτημα C) όταν πρόκειται για κυβόλιθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις.
•    ΕΛΟΤ ΕΝ 14231 όταν πρόκειται για λοιπά προϊόντα από φυσικούς λίθους.
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η τιμή της αντίστασης σε ολίσθηση (μέτρηση σε υγρή επιφάνεια) εκφράζεται σε μονάδες USRV (Unpolished Slip Resistance Value) και εφόσον αυτή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μέτρησης, είναι μεγαλύτερη των 35 USRV, μια τέτοια οριζόντια επιφάνεια, με βάση εμπειρικά δεδομένα, μπορεί να θεωρείται ασφαλής για τους πεζούς (για κεκλιμένη επιφάνεια απαιτείται USRV >40).
Στην τρίτη περίπτωση οι μετρήσεις γίνονται σε δοκίμια ξηρά και υγρά και οι αντίστοιχες τιμές εκφράζονται σε μονάδες SRV (Slip Resistance Value).