Πιστοποιηση CE

Εμφανίσεις: 4820

Η αντίσταση στην ολίσθηση που παρουσιάζουν οι επιφάνειες προϊόντων από φυσικά πετρώματα και προορίζονται για πλακοστρώσεις, δάπεδα και σκάλες,

Περισσοτερα
Εμφανίσεις: 7558

   Φαινόμενη πυκνότητα είναι το ποσοστό της μάζας πετρώματος προς τον φαινόμενο όγκο του, δηλαδή τον όγκο που περιλαμβάνει και τα κενά που υπάρχουν στη μάζα του πετρώματος, όπως είναι οι πόροι, οι κοιλότητες κ.ά.

Περισσοτερα
Εμφανίσεις: 5734

   Η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη είναι το φορτίο ανά μονάδα επιφανείας που μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή θραύση του πετρώματος κάτω από διατμητική τάση.

Περισσοτερα
Εμφανίσεις: 4918

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση

Ως υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση ορίζεται το ποσοστό % της μάζας του νερού που υπάρχει σε κορεσμένο

Περισσοτερα
Εμφανίσεις: 4091

   Η θερμική διαστολή των προϊόντων από φυσικούς λίθους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χρειάζεται να υπολογιστεί το πλάτος αρμών διαστολής

Περισσοτερα
Εμφανίσεις: 10191

Η σήμανση CE των προϊόντων από φυσικούς λίθους.

   Η σήμανση CE δεν αφορά την ποιότητα των φυσικών πετρωμάτων, αλλά κάποιες κανονιστικές διατάξεις.

Περισσοτερα