Ακανονιστη Πετρα Κορφοβουνιου

Εμφανίσεις: 18625

Όλες οι φυσικές πλάκες οι οποίες έχουν το αρχικό ακανόνιστό τους σχήμα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πέτρα για πλακοστρώσεις σε αυλές, κήπους, διαδρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ. και επίσης για επενδύσεις τοίχων.