Λατομειο

Εμφανίσεις: 9050

   Στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μας εξορύσσουμε πέτρα μοναδικής αντοχής στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.

   Με σύνχρονες μεθόδους και με τα κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία συσκευάζουμε στον χώρο παραγωγής το προϊόν και το μεταφέρουμε σε χώρο αποθήκευσης για διάθεση.

   Από την εξόρυξη προκείπτουν αδρανή υλικά (λίθινα, φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά έργα αυτούσια), και διατίθεντε σε ιδιώτες και τεχνικές εταιρείες.