Θερμικη διαστολη

Εμφανίσεις: 4233

   Η θερμική διαστολή των προϊόντων από φυσικούς λίθους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χρειάζεται να υπολογιστεί το πλάτος αρμών διαστολής

σε κατασκευές από πέτρα εκτεθειμένες σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές, όπως επενδύσεις όψεων κτηρίων, εξωτερικές πλακοστρώσεις, επενδύσεις τζακιών κ.α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 14581 προσδιορίζεται ο συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής του διακοσμητικού πετρώματος.