Προστασια πετρας

Εμφανίσεις: 1743

H προστασία από τυχόν φθορές των προϊόντων από φυσικούς λίθους, στις διάφορες εφαρμογές τους, αντιμετωπίζεται πάντοτε προληπτικά

με τις σωστές, κατά περίπτωση, επιλογές των υλικών και των τεχνικών τοποθέτησής τους.
Τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν φθορές σε ένα διακοσμητικό πέτρωμα και τα αισθητικά και μηχανικά του χαρακτηριστικά είναι πολλά. Οι ενδεχόμενες φθορές ενός πετρώματος και το μεγεθός τους εξαρτώνται από την σύσταση του υλικού, τη συνεκτικότητά του, τη θέση τοποθέτησής του σε μια κατασκευή, τον τρόπο τοποθέτησης και άλλους παράγοντες.
Η έννοια της προστασίας των διακοσμητικών πετρωμάτων, είναι πολύ γενική και ασαφής. Σαν προστασία χαρακτηρίζεται το σύνολο των εργασιών για τη μείωση της απορροφητικότητας των υλικών («αδιαβροχοποίηση επιφανειών»), έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι δημιουργίας λεκέδων στα διάφορα προϊόντα από πέτρα και να είναι δυνατή, με την κατάλληλη φροντίδα, η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με την αδιαβροχοποίηση, ελαχιστοποιείται η απορροφητικότητά των πετρωμάτων και μπορεί έτσι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα των λεκέδων.

Tα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αδιαβροχοποίηση των πετρωμάτων μπορούν να διακριθούν σε δυο μεγάλες ομάδες: στα εμποτιστικά και στα επικαλυπτικά υλικά.
- Εμποτιστικά ή αλλιώς σφραγιστικά υγρά είναι υλικά με σύσταση σιλικονούχο ή άλλων ενώσεων τα οποία διεισδύουν στους πόρους του μέχρι κάποιο βάθος και καθιστούν την επιφάνεια αδιάβροχη από υγρά και λίπη, ανάλογα με τη σύστασή τους, χωρίς να αλλοιώνουν το χρώμα ή/και το τυχόν γυάλισμά της. Δεν μπορούν να διεισδύσουν στους πόρους του πετρώματος το νερό και υδατοδιαλυτές ουσίες, καθώς επίσης λάδια και λίπη αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι κίνδυνοι λεκιάσματος.

- Επικαλυπτικά υλικά προστασίας  είναι τα υλικά τα οποία όταν απλωθούν στην επιφάνεια του πετρώματος δημιουργούν πάνω σε αυτήν ένα εξαιρετικά λεπτό στρώμα προστασίας που εμποδίζει τη διείσδυση νερού, ελαίων και άλλων ουσιών που μπορούν να λεκιάσουν το πέτρωμα.
Τα υλικά αυτά μπορούν να διακριθούν σε δύο υποομάδες:
•    αφαιρούμενα επικαλυπτικά, τα οποία είναι υδατικής βάσης συνήθως. Το λεπτό στρώμα που δημιουργούν στην επιφάνεια του πετρώματος μπορεί να απομακρυνθεί, όταν αυτό χρειαστεί, με τη χρήση κατάλληλων χημικών καθαριστικών και τρίψιμο της επιφάνειας.
•    μόνιμα επικαλυπτικά, τα οποία αφαιρούνται εξαιρετικά δύσκολα.
Γενικά, τα επικαλυπτικά υλικά έχουν χαμηλότερο κόστος από τα εμποτιστικά και μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα. Διατίθενται πολλά επικαλυπτικά υλικά αδιαβροχοποίησης πετρωμάτων τα οποία μπορούν να δώσουν ποικίλα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα αισθητικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, όπως:
•    υλικά διαφανή που δε μεταβάλλουν το χρώμα του διακοσμητικού πετρώματος,
•    υλικά που ζωηρεύουν το χρώμα του πετρώματος, κάτι που είναι επιθυμητό σε αρκετές περιπτώσεις ,
•    υλικά με αντοχή στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.