Μιξη Χρωματισμων

Η επένδυση με πέτρα είναι κάτι που δίνει άλλη αισθητική στον χώρο μας. Η πέτρα είναι ένα υλικό που το παίρνουμε από την φύση σε διάφορους χρωματισμούς,

έτσι και εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα χρώματα για να δώσουμε στον χώρο μας την αισθητική τελειότητα που  μας εκφράζει.