Μωβ Πετρα

Το χρώμα της Διανόησης
Η ιδιαιτερότητα μιας πέτρας είναι αυτό που δίνει και τον ξεχωριστό τόνο στην δημιουργία μας. 

Το μωβ χρώμα είναι σπάνιο σε πετρώματα και μία επιλογή που κάνει την διαφορά.
 Οι μωβ πέτρες αντιπροσωπεύουν το πνεύμα, τη σοφία, τη διάνοια, το μυστήριο, το διαλογισμό, τη διαίσθηση και την χαλάρωση. Εδώ και αιώνες θεωρούνται πέτρες πνευματικές, συνδεδεμένες με τον μυστικισμό και τον εξαγνισμό.