ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΙΕΣ

Όταν θέλουμε να επενδύσουμε η να κατασκευάσουμε έναν τοίχο, δάπεδο η ακόμα και ολόκληρο σπίτι με πέτρα πριν αποφασίσουμε το υλικό, θα πρέπει να επιλέξουμε την τεχνοτροποία κατασκευής.

Οι  λιθοδομές (κτισμένος τοίχος από πέτρα). Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική η δόμηση με φυσικούς λίθους είναι η συνηθέστερη, διαδεδομένη όμως είναι και η κατασκευή λιθοδομής με τον τρόπο της επένδυσης της ήδη υπάρχουσας κατασκευής.

Η λιθοδομή χωρίζεται σε διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την επεξεργασία της πέτρας και η επένδυση της κατασκευής σε επένδυση με ακανόνιστη πέτρα, κομμένη πέτρα και πελεκητή.

Εμφανίσεις: 8380

Η λαξευτή τοιχοποιία είναι ο αρχαιότερος τρόπος κατασκευής λιθοδομών, με τον οποίο έχουν κτισθεί πολύ σημαντικά μνημεία.

Περισσοτερα
Εμφανίσεις: 7488

Αργολιθοδομές λέγονται οι τοιχοποιίες που γίνονται με αργούς λίθους (έχουν υποστεί πολύ μικρή ή και καθόλου επεξεργασία) και κονίαμα.

Περισσοτερα
Εμφανίσεις: 6647

Ημιλαξευτές είναι οι λιθοδομές οι οποίες κατασκευάζονται με μισολαξευμένες πέτρες (έχουν υποστεί επεξεργασία από την μία πλευρά) και κονίαμα.

Περισσοτερα
Εμφανίσεις: 8912

Ξηρολιθοδομές ή ξερολίθια, είναι οι λιθοδομές που κτίζονται χωρίς κονίαμα (λάσπη)  και με σχετικά μικρή επεξεργασία της πέτρας.

Περισσοτερα