Σκαπιτσαριστη Πετρα

Τις ανάγκες επένδυσης εξυπηρετούν και οι σκαπιτσαριστές πέτρες, οι οποίες αφού κοπούν σε μεγαλύτερο πάχος, στη συνέχεια αποκτούν μια ανάγλυφη επιφάνεια, είτε με πελέκημα στο χέρι είτε σε σκαπιτσαριστική μηχανή.