ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Ο χώρος που ζούμε πρέπει να είναι κατάληλλα διαρρυθμισμένος για να μας προσφέρει άνεση και ποιότητα στην διαμονή μας. Η πέτρα μπορεί να συμβάλει στην ευχάριστη διαμονή και διαβίωση στον χώρο με την παρουσία της, σαν διάκοσμος αλλά και σαν οικοδομικό υλικό.